KOFI darbības virzieni ir pētniecība, konsultācijas, ekspertu semināru, diskusiju un konferenču rīkošana un izdevējdarbība. Uzņēmuma uzmanības centrā ir ekonomikas stabilitātes un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, finanšu sektora attīstības, zinātnes un uzņēmējdarbības mijiedarbības un daudzi aktuāli jautājumi, tostarp stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanas kontekstā.

KOFI ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar:

 • Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā,
 • Eiropas Parlamenta biroju Latvijā,
 • Latvijas Universitāti,
 • Banku augstskolu,
 • Ventspils Augstskolu,
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
 • Latvijas Inovatoru apvienību,
 • Latvijas Pašvaldību savienību,
 • Latvijas Būvinženieru savienību,
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
 • Rīgas Tehnisko universitāti,
 • Rēzeknes Augstskolu,
 • SIA Knauf,
 • SIA Re&Re
 • un vairākam citām institūcijām un uzņēmumiem.

KOFI rīkoto konferenču un diskusiju dalībnieku paustie viedokļi un rekomendācijas tiek publicēti KOFI tematiskajā žurnālā „Diskusiju Forums”, kas tiek izplatīts Latvijas valsts institūcijās, pašvaldībās, lielākajos uz- ņēmumos, bankās, augstskolās un Europe Direct kontaktpunktos.