Zinātniski praktiskā konference "Augstākās izglītības un zinātnes likumdošanas, finansēšanas un institūciju sadarbības perspektīvie virzieni Latvijā"

 

 

Rēzeknes Augstskolas sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko  universitāti rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē „Augstākās izglītības un zinātnes likumdošanas, finansēšanas un institūciju sadarbības perspektīvie virzieni [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Ekspertu diskusija „Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu izglītības procesu?”

Ekspertu diskusija  

„Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Seminārs „Atjaunojamo energoresursu attīstības iespējas Latvijā problēmas un risinājumi”

Seminārs  

„Atjaunojamo energoresursu attīstības iespējas Latvijā problēmas un risinājumi” 2013. gada 24.maijā Rīgā, Arhitektu Namā (Torņa ielā 11) Matemātiskie modeļi biogāzes produkcijas optimizācijai atkritumu poligonos

    Kā var [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Kā nodrošināt globāli konkurētspējīgu augstāko izglītību Latvijas attīstības centros?” 2013.gada 5. aprīlis plkst. 11:00 Viesnīcas Promenade Hotel konferenču zāle, Liepāja

Deklarācija Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām

Augstākās izglītības attīstības stratēģiskie principi un to īstenošanas iespējas

1.    Valsts augstākās izglītības (turpmāk – AI) vidēja un ilgtermiņa [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Ekspertu diskusija "Vai veiksmīga biznesa uzsākšanai pietiek ar augstskolā gūtajām zināšanām?" 2013. gada 8.martā, plkst.14:00, Arhitektu Namā (Torņa ielā 11), Rīgā

Ekspertu diskusija

„Vai veiksmīga biznesa uzsākšanai pietiek ar augstskolā gūtajām zināšanām?” 2013. gada 8.martā, plkst.14:00, Arhitektu Namā (Torņa ielā 11)

Diskusijā izteikto secinājumu un ieteikumu apkopojums

 

Izglītības sasaiste ar spēju [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Ekspertu diskusija „Vai NAP 2020 ekonomiskais izrāviens sasniegs arī Zemgali?” 2012. gada 21. septembrī plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Rezolūcija

Ņemot vērā Stratēģijas Eiropa 2020 un Latvija 2030 konverģences mērķus un principus, kā arī Zemgales reģiona pašvaldību, uzņēmumu un izglītības institūciju līdzšinējo attīstības pieredzi un [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Ekspertu diskusija „Ilgtspējīga mobilitāte: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana autotransportā” 2012. gada 11. jūnijā plkst. 15:30 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, 101.telpa)

Apaļā galda ekspertu diskusijas „Ilgtspējīgā mobilitāte: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana autotransportā” 

Secinājumi un rekomendācijas ieinteresētajām pusēm

Alternatīvās degvielas un elektromobiļu plašākas izmantošanas veicināšana ir [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Starptautiskā praktiskā konference „Latvijas inovācijas potenciāls Baltijas valstu pieredzes kontekstā” 2012.gada 10.maijs plkst. 10:00 viesnīcā Radisson Blu Daugava (Kuģu iela 24) konferenču zālē „Lielupe”.

„Latvijas inovācijas potenciāls Baltijas valstu pieredzes kontekstā”

Darba kārtība

9.00 – 10.00   Dalībnieku reģistrācija 10.00 – 10:10 Konferences atklāšana, Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors

Uzrunas

10.10 – 10.30 Uzrunas

Juris [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Ekspertu diskusija „Izglītība. Inovācija. Uzņēmējdarbība. Kā apvienot Latvijas izaugsmei?” 2012.gada 23.martā, plkst.14:00, Hipotēku Banka (Doma laukumā 4, sanāksmju zāle 2.stāvā)

Ekspertu diskusijas „Izglītība. Inovācija. Uzņēmējdarbība. Kā apvienot Latvijas izaugsmei?” (2012.gada 23.martā, plkst.14:00, Hipotēku Bankā, Doma laukumā 4, sanāksmju zālē)

Kopsavilkums un rekomendācijas

Diskusijas mērķis bija – noskaidrot kā [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Ekspertu diskusija „Finanšu pratība Latvijā: izglītības loma un krīzes mācības”, 2012. gada 27. janvārī, 11:00 Viesnīcā Radisson Blu Daugava (Kuģu iela 24), Konferenču zālē Abava (2. Stāvā).

Ekspertu diskusija „Finanšu pratība Latvijā:  krīzes  mācības un efektīvas politikas veidošanas nepieciešamība” Galvenie secinājumi un rekomendācijas

Apkopoja: Andris Nātriņš, Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras direktors

2012.gada [...] 

Lasīt tālāk >>
 

Praktiskā konference „Liberālisma idejas politikā un ekonomikā: pieredze un perspektīvas” 2011.gada 16. decembrī Radisson Blue Daugava, konferenču zāle Lielupe, Rīgā

Praktiskā konference „Liberālisma idejas politikā un ekonomikā: pieredze un perspektīvas” 2011.gada 16. decembrī, Radisson Blue Daugava, konferenču zāle Lielupe Konferences rīkotājs: Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Godmanis, politiskā grupa Eiropas Liberāļu [...] 

Lasīt tālāk >>